Hát chơi thoy - Phú Cường Blogger Hỏi Đáp
Cơn mưa hôm qua mang em đi xa Cơn mưa hôm nay mang em đi luôn...oh yeah !!!
Đăng bởi: Niệm đợp troai
avatar

Bài gì đấy ông :3 Lặp lại 1 cụm chắc là Cơn mưa ngang qua à :v

delete 10:36 23 tháng 12, 2017
avatar

Cơn Mưa Ngang Qua của Sếp Tùng M-TP đó :v

delete 12:01 23 tháng 12, 2017
avatar

T mới nghe bài này có 2 lần :3

delete 12:06 23 tháng 12, 2017
avatar

Có 1 điều ae ko biết là Niệm hát hay lắm đấy :D

delete 13:35 23 tháng 12, 2017
avatar

Post thử 1 video hát hò lên xem nào :v

delete 16:24 23 tháng 12, 2017

- Không được spam bừa bãi.
- Không xúc phạm danh dự của người khác.

Emoticon